شرح حال کَعْب

او (لوی) را چهار پسر بود ۱ کعب ۲ عامر ۳ سامه ۴ عوف. و در میان همگى نور نبوت به (کعب) منتقل شد. مادرش ماریه دختر کعب قضاعیه بوده و کعب بن لُوَىّ از صنادید عرب بود و در قبیله قریش از همه کس برترى داشت و درگاهش ملجاء و پناه پناهندگان بود و مردم عرب را قانون چنان بود که هرگاه داهیه عظیم یا کارى معجب روى مى داد.

سال آن واقعه را تاریخ خویش مى نهادند. لا جرَم سال وفات او را که ۵۶۴۴ بعد از هبوط آدم بود تاریخ کردند تا عام الفیل.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *